För din trygghets skull

Bostadsrättsföreningen Solsidan i Sala backe har gett TB Bostad i uppdrag att bygga föreningens fastighet. För din tryggehets skull åtar vi oss ett antal punkter.

Är allt räknat med realistiska siffror?
Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av en person utsedd och registrerad hos Boverket, en så kallad intygsgivare. Hen granskar den ekonomiska planen för att kontrollera att uppgifterna är realistiska och hållbara på sikt. En granskad och godkänd ekonomisk plan är intygsgiven och registrerad hos Boverket.

Vad händer med våra pengar om inte bygget blir av?
För att bostadsrättsföreningen ska kunna ta in förskott i samband med förhandsavtal så krävs ett tillstånd hos Bolagsverket. Detta ges när förskottsgarantin (en försäkring) är tecknad och betalad.

Föreningen tecknar också en försäkring som heter insatsgaranti. När den är tecknad och betald ger Bolagsverket tillstånd att ta in insatserna.

De här två garantierna innebär att du som köpare får tillbaka dina pengar om bygget inte blir av.

Ska vi som bor betala för ­lägenheter som inte är sålda?
TB Bostad åtar sig att köpa de lägenheter som eventuellt inte blir sålda sex månader efter att hela bygget är färdigställt. Allt för att övriga medlemmar i föreningen inte ska behöva betala avgifter för eventuellt kvarvarande lägenheter.

Tänk om det blir dyrare än planerat att bygga!
TB Bostad garanterar att det inte uppstår några extra kostnader för bostadsrättsföreningen, utöver det som är angivet i den ekonomiska planen.

Vem tar beslut i föreningen innan bygget är klart?
Under byggtiden är det tillsatt en byggandestyrelse. Vid övertagandet av föreningen, vid en extra föreningsstämma, röstas en ny boendestyrelse fram.

Vem sköter föreningens ekonomi nu?
Fram till sista december det år som övertagandet av bostadsrättsföreningen sker finns ett avtal med en förvaltare som kommer att sköta föreningens bokföring. Därefter bestämmer den nya styrelsen om man vill fortsätta med förvaltare eller ta hand om ekonomin själv.

Varför är Bostadsrätterna bra att ha?
Ett medlemskap i intresseorganisationen Bostadsrätterna är betalt vid övertagandet. Föreningen har på så sett tillgång till bland annat juridisk- och ekonomisk rådgivning, gratis kurser för styrelseledamöter samt en hemsida som enkelt sköts av någon i föreningen.

Allt detta är för din trygghets skull.