Ekonomisk plan

Innan en bostadsrättsförening börjar upplåta lägenheter med bostadsrätt måste en ekonomisk plan för föreningen upprättas och intygsgivas av godkända intygsgivare. Planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet.

Den ekonomiska planen ska innehålla uppgifter om bland annat; fastighetsbeskrivning, insatserna för varje bostadsrätt, finansieringsplan för fastighetsköpet, driftskostnader som bostadsrättsinnehavarna själva ska stå för och som inte ingår i årsavgiften (som till exempel sophämtning som ibland gäller i småhusföreningar).

Den ekonomiska planen ligger till grund för årsavgiften/månadsavgiften.

Den ekonomiska planen ska registreras hos Bolagsverket.

Ekonomisk plan Brf Solsidan