Stadgar för Brf Solsidan

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling.

Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna och de ska utgöra underlag för hur föreningen ska bedriva sin verksamhet.

Stadgarna ska innehålla information om bland annat föreningens ändamål och verksamhet, avgifter som medlemmarna ska betala, hur föreningsstämman ska hanteras och vad som ska tas upp, hur vinsten ska fördelas och reglerna för detta, vilka medel som ska avsättas för underhållet av föreningens hus, vilket ansvar föreningen respektive bostadsrättshavaren har när det gäller underhåll och reparationer.

Stadgar för Brf Solsidan

Läs mer om Att bo i en bostadsrättsförening här

Mer information om stadgar och bostadsrättsföreningar kan hämtas från intresseorganisationen Bostadsrätternas hemsida. www.bostadsratterna.se.

TB tecknar och betalar ett års medlemsavi hos Bostadsrätterna för alla sina bostadsrättsprojekt.